De Vrijheid

1572
Het begin van een vrije staat
Het begin van een vrije staat

De Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 was een belangrijke gebeurtenis, die aan de basis lag van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden, de voorloper van ons Nederland van nu. Deze vergadering is verfilmd door een topregisseur, met bekende Nederlandse acteurs en is te zien op de plek zelf, in de Statenzaal. En jij zit op de eerste rij!

Willem van Oranje

Het is juli 1572 en de Tachtigjarige Oorlog is in volle gang. Willem van Oranje stuurt aan op een Statenvergadering om een opstand tegen de Spaanse koning Filips II te organiseren. Met het beleid van Filips II en zijn Hertog van Alva is hij het oneens; de Spanjaarden leggen hoge belastingen op, beperken de macht van de Nederlandse adel en er heerst hongersnood. Bovendien worden mensen om hun geloof vervolgd door het katholieke regime.

Opstand

Vanuit Duitsland, waar Van Oranje heen is gevlucht, zendt hij afgevaardigde Marnix van Sint Aldegonde naar Nederland om samen met vertegenwoordigers van de Hollandse steden te vergaderen over een opstand. Dordrecht is hiervoor een logische keuze; de stad is Hollands eerste stad. Bovendien is een aantal andere voor de hand liggende Hollandse steden belegerd.

Een belangrijke stap

De vergadering mist zijn doel niet: Willem van Oranje wordt opnieuw door de Staten van Holland als officieel stadhouder erkend en er worden 500.000 Carolusguldens beschikbaar gesteld om de opstand te ondersteunen. Het is een belangrijke stap in een reeks van gebeurtenissen die uiteindelijk zullen leiden tot de onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Verbond

Drie jaar later – in 1575 – wordt de Unie van Dordrecht gesloten, waarin de Staten van Holland en Zeeland officieel verklaren samen te werken tijdens de Opstand. Ook dat gebeurt hier, in Het Hof.

Bekijk een ander verhaal

Sluit het Verborgen Museum