De Storm

1300 - 1953
Leven met het water
Leven met het water

Regelmatig teisteren stormen Nederland. Zo zet in 1421 de Sint-Elisabethsvloed alles op zijn kop en zit de Watersnoodramp van 1953 – de ergste natuurramp van de 20e eeuw – nog in het collectieve geheugen.

Bij de Sint-Elisabethsvloed braken de dijken van de toenmalige Groote of Hollandsche Waard door. Het duurde nog enige tientallen jaren voor het gehele gebied onder water stond en de Biesbosch met zijn kreken en riet gevormd werd. Hierbij had ook het rivierwater een belangrijke invloed.

In De Storm komt het natuurgeweld letterlijk dichtbij en zie je de verstrekkende gevolgen ervan.

Er moet wat gebeuren

Na de Watersnoodramp van 1953 worden in Nederland vergaande maatregelen genomen. Het duurde tot eind 1953 voordat alle dijken weer gedicht waren in Nederland. Op 18 februari 1953 werd er al een commissie gemaakt die over plannen moest nadenken om de dijken te verbeteren. Daaruit kwam het Deltaplan.

Nederland beschermd

Er kwam een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, deze was groter en ingewikkelder dan die van de Oosterschelde. In 1997 is het Deltaplan uiteindelijk voltooid en was Nederland goed beschermd tegen de zee.

Bekijk een ander verhaal

Sluit het Verborgen Museum