De Overtuiging

1650 - 1800
De basis van onze taal
De basis van onze taal

Ieder mens heeft gewetensvrijheid, is vrij om te geloven wat hij wil. Dat is een van de uitkomsten van de Eerste Vrije Statenvergadering. In De Overtuiging zie je hoe religie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Indrukwekkende filmpjes tonen de verschillende geloofsovertuigingen in Nederland.

Een lange vergadering

Wie denkt dat met de Eerste Vrije Statenvergadering een einde komt aan de godsdiensttwisten heeft het mis. Binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk – door Willem van Oranje aangewezen als de kerk van de Republiek – ontstaan conflicten. Tussen de orthodoxe en de meer vrijzinnige calvinisten, ofwel contra-remonstranten en remonstranten. Om een eind te maken aan de ruzie is een nationale kerkvergadering nodig.

De Synode van Dordrecht begint in november 1618 en duurt maar liefst een half jaar! De contraremonstranten winnen. Ze leggen hun ideeën vast in de Dordtse Leerregels, die nog steeds worden gebruikt.

Basis van de Nederlandse taal

Ook wordt besloten om de bijbel rechtstreeks uit de oorspronkelijke talen in het Nederlands te vertalen. De Statenbijbel zit inmiddels ingebakken in de Nederlandse taal en cultuur.

De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637. Het bijzondere is vooral dat zij direct uit de grondtalen Grieks en Hebreeuws vertaald werd. De Statenbijbel heeft op de Nederlandse taal een vrij grote invloed uitgeoefend doordat deze bijbel al snel door kerken in het hele land gebruikt werd, en daardoor bijdroeg aan de vorming van een standaardtaal.

Veel gezegdes, die we nu nog steeds gebruiken, komen uit de teksten van de Bijbel, zoals: “Een berg werk verzetten” of “Op twee gedachten hinken”. In het Hof van Nederland zie je nog veel meer gezegden.

De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste Nederlandstalige boek dat in 1477 gedrukt werd een Bijbel was. Tijdens de Synode van Dordrecht wordt opdracht gegeven voor de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel. Deze vertaling uit de directe grondtekst verschijnt voor het eerst in 1637. Gefinancierd en geautoriseerd door de Staten-Generaal krijgt het de naam: Statenvertaling. Koning Willem-Alexander schonk het museum bij de opening van de tentoonstelling Werk, bid, bewonder, een Bijbel uit zijn eigen collectie.

Bekijk een ander verhaal

Sluit het Verborgen Museum