Vrijheid, blijheid?

7 september 2017 t/m 2 april 2018
Diversiteit in ons onderwijs

Artikel 23 bestaat in 2017 honderd jaar en is actueler dan ooit. Dit grondwetsartikel is uniek in de wereld: nergens bekostigt de overheid zo’n variëteit aan scholen als in Nederland. De tentoonstelling Vrijheid, blijheid? Diversiteit in ons onderwijs vertelt het verhaal achter de gelijkheid en diversiteit in ons onderwijs, van vroeger tot nu.

Schoolherinneringen en portretten van tien oud-leerlingen, elk uit een ander decennium. Een fotoreportage van openbare en bijzondere scholen en hun leerlingen anno nu. Aangevuld met schoolplaten, leermiddelen, foto’s uit privébezit en andere objecten van verschillende schoolsoorten. Samen vertellen ze het verhaal over honderd jaar vrijheid en diversiteit in ons onderwijs.

Keuzevrijheid

Nederland is het land van onderwijsvrijheid. Met wereldwijd een uniek systeem waarin de overheid alle scholen, van welke smaak of signatuur ook, gelijk bekostigt en behandelt. Nederland telt, naast openbaar onderwijs, elf erkende richtingen, van islamitisch tot antroposofisch (vrijeschool). Bovendien mag elke school zelf bepalen volgens welke pedagogisch-didactische visie – jenaplan, dalton, democratisch of ‘regulier’ – ze werkt. Daarmee hebben scholen, leraren en ouders in ons land een enorme keuzevrijheid. Dat lijkt een vanzelfsprekend recht, maar tot op de dag van vandaag is artikel 23 van de Grondwet bron van menige discussie.

Publicatie

Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek Schoolvoorbeelden: 100 jaar onderwijsdiversiteit in 10 portretten (Ten Brink Uitgevers) van onderwijsjournalisten Bea Ros en Peter Zunneberg. Hierin vertellen tien oud-leerlingen van tien tot honderd jaar over hun basisschooltijd. Daarnaast geven politici en onderwijsprofessionals hun mening over in hoeverre artikel 23 nog van deze tijd is. Het boek is rijk geïllustreerd met sfeervolle foto’s van Joost Bataille, aangevuld met historisch beeldmateriaal.

Praktisch

De tentoonstelling Vrijheid, blijheid? Diversiteit in ons onderwijs is te zien vanaf 7 september in Het Hof van Nederland. Op de honderdste verjaardag is artikel 23 van onze Grondwet nog springlevend en de discussie erover misschien wel actueler dan ooit. De tentoonstelling en activiteiten daaromheen bieden ruimte voor deze discussie met een programma van rondleidingen, workshops en masterclasses.

Samenwerking

Voor de totstandkoming van deze tentoonstelling werken Het Hof van Nederland en het Nationaal Onderwijsmuseum samen met het onafhankelijke onderwijsvakblad Didactief. Dit maandblad publiceert actueel onderzoek t.b.v. een groot onderwijspubliek en stimuleert het debat over onderwijs. Het Onderwijsmuseum speelt een belangrijke rol in het levend houden en uitdragen van onze onderwijsgeschiedenis. In Het Hof van Nederland werd tijdens de eerste Vrije Statenvergadering in 1572 mede de basis gelegd voor het Nederland van nu. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Dat vindt ook zijn weerslag in ons onderwijssysteem

Sluit het Verborgen Museum