bios [bible]

Robot bij Het Hof van Nederland

Koning Willem-Alexander zette bij de start van Ode aan de Synode op het plein van het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking, die gedurende zes maanden de Statenbijbel kalligrafeert.

De bios is een een project van het Duitse kunstenaarscollectief robotlab. In zes maanden tijd zal de industriële robot non-stop de Statenbijbel uitschrijven. Net als een monnik in het scriptorium tekent de robot de kalligrafische lijnen met hoge precisie. Deze installatie is voor het eerst in Nederland te zien en is dag en nacht vrij te bezichtigen.

Normaliter wordt een industriële robot gebruikt voor (massa)productie. De robot van bios [bible] neemt echter de tijd – als een monnik die in een scriptorium de Bijbel overschrijft: de letters worden nauwgezet gekalligrafeerd. Het eindproduct en zijn totstandkoming roepen vragen op over het vermogen van machines – producten van technologische vooruitgang – om heilige, religieuze objecten te creëren. Welk deel van de waarde van het object wordt door de robot gecreëerd, als gevolg van het bijzondere productieproces? En welk deel van waarde wordt door de mens toegekend? Maakt het uit hóe een bijbel tot stand komt?

robotlab

Kunstenaarscollectief robotlab, de maker van het werk, focust op de relatie tussen mens en machine. In het geval van bios [bible] meer specifiek op vragen over geloof en technische vooruitgang. De titel verwijst naar het basic input output system. Dit is het centrale systeem van een computer, waar elk ander programma op draait. Het heeft dus een elementaire functie voor de robot – zoals de heilige schrift die kan hebben voor de mens.

 

Te kunst en te Keur, 400 jaar Statenbijbels

Gelijktijdig met Werk, bid & bewonder is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling Te kunst en te Keur te zien. Tijdens de Synode van Dordrecht wordt opdracht gegeven voor de Statenbijbel. In Dordrecht werd de Statenvertaling gedrukt door de familie Keur. De Dordtse Keurbijbels verspreidden zich over de hele wereld en werden beroemd om de hoge kwaliteit.

Portret van Eva Wtewael (1607-1635) - Joachim Wtewael - 1628 - Collectie Centraal Museum Utrecht legaat 1972

Werk, bid & bewonder

In Werk, bid & bewonder in het Dordrechts Museum worden clichés over kunst en calvinisme ontrafeld en enkele hardnekkige mythes ontkracht. De tentoonstelling laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context zien. Ook literatuur, muziek en kerkarchitectuur komen namelijk aan bod, in de vorm van (kunst)objecten, maar ook in videoportretten met onder meer architect Francien Houben, zanger Ernst Daniël Smid en cabaretier Freek de Jonge.

Bewonder het werk van schilders van de 17de tot begin 20ste eeuw, zoals Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. Foto- & videokunstenaar Ahmet Polat zorgt voor een hedendaagse vertaling van het begrip calvinisme in onze huidige samenleving.

400 jaar Synode van Dordrecht

Van 10 november 2018 tot 29 mei 2019 viert Dordrecht het 400-jarig jubileum onder de noemer Ode aan de Synode met een breed publieksprogramma. Meer informatie is te vinden op www.synode400.nl.

In 1618/1619 was Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland, kwamen in Dordrecht bijeen voor een unieke kerkvergadering. Deze Synode van Dordrecht had grote gevolgen voor de landspolitiek, het kerkelijk leven en de cultuur in de Republiek.

Zo werd in de ‘Dordtse Leerregels’ werd een strengere religieuze koers vastgelegd. En werd besloten dat er een eerste officiële Nederlandse vertaling van de bijbel moest worden gemaakt, de Statenvertaling. De Synode versterkte over de hele linie de positie van het calvinisme in de Republiek.

bios [bible] wordt mede mogelijk gemaakt door bovenstaande organisaties.

.

English

For information about bios (Bible) and the other exhibits in English, please click here.

Sluit het Verborgen Museum