bios [bible]

Robot bij Het Hof van Nederland

Koning Willem-Alexander zette bij de start van Ode aan de Synode op het plein van het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking, die gedurende zes maanden de Statenbijbel kalligrafeert.

De bios is een een project van het Duitse kunstenaarscollectief robotlab. In zes maanden tijd zal de industriële robot non-stop de Statenbijbel uitschrijven. Net als een monnik in het scriptorium tekent de robot de kalligrafische lijnen met hoge precisie. Deze installatie is voor het eerst in Nederland te zien en is dag en nacht vrij te bezichtigen.

Normaliter wordt een industriële robot gebruikt voor (massa)productie. De robot van bios [bible] neemt echter de tijd – als een monnik die in een scriptorium de Bijbel overschrijft: de letters worden nauwgezet gekalligrafeerd. Het eindproduct en zijn totstandkoming roepen vragen op over het vermogen van machines – producten van technologische vooruitgang – om heilige, religieuze objecten te creëren. Welk deel van de waarde van het object wordt door de robot gecreëerd, als gevolg van het bijzondere productieproces? En welk deel van waarde wordt door de mens toegekend? Maakt het uit hóe een bijbel tot stand komt?

robotlab

Kunstenaarscollectief robotlab, de maker van het werk, focust op de relatie tussen mens en machine. In het geval van bios [bible] meer specifiek op vragen over geloof en technische vooruitgang. De titel verwijst naar het basic input output system. Dit is het centrale systeem van een computer, waar elk ander programma op draait. Het heeft dus een elementaire functie voor de robot – zoals de heilige schrift die kan hebben voor de mens.

 

bios [bible] wordt mede mogelijk gemaakt door bovenstaande organisaties.

.

English

For information about bios (Bible) and the other exhibits in English, please click here.

Sluit het Verborgen Museum