De Opening

Op 27 april 2015 wordt door de Koning Het Hof van Nederland geopend in Dordrecht. Een plaats van grote betekenis in onze geschiedenis.
Hier werd in 1572, tijdens de eerste Vrije Statenvergadering, de basis gelegd voor een onafhankelijke Republiek,
de voorloper van het huidige Nederland.
Met verworvenheden zoals onafhankelijkheid en vrijheid van geloof. In dit nieuwe museum beleef je het opnieuw.
Het Hof van Nederland vertelt ook het verhaal van Dordrecht als oudste stad van Holland.
Het is onmiskenbaar ook het verhaal van Nederland; de historie van de stad als staalkaart voor de Nederlandse geschiedenis.
Het Hof van Nederland is een mijlpaal in onze geschiedenis en wegwijzer voor onze toekomst.

Vanaf 28 april ben je van harte welkom om het zelf te beleven.

Trailer Het Hof van Nederland wordt nu geladen...