Over Ons

Missie, visie en organisatie

Het Hof Van Nederland is onderdeel van het Dordrechts Museum. Het Dordrechts Museum, Het Hof van Nederland, Regionaal Archief Dordrecht en Huis Van Gijn zijn één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad Dordrecht. De collectie tonen we in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte.

Onze missie en visie

Wij geloven dat historisch besef het leven van mensen verrijkt en ervoor zorgt dat mensen het heden beter begrijpen. Daarom willen we een breed publiek laten kennismaken met enkele belangrijke gebeurtenissen uit de historie van Dordrecht (als rolmodel van een Hollandse stad) en de betekenis daarvan voor Nederland.

Hoe willen we dat bereiken?

Door op interactieve en spraakmakende wijze, aan de hand van 6 thema’s, het verhaal te vertellen van de oudste stad van Holland, dat model staat voor de rest van Nederland. Hierdoor ontstaat een goed beeld van het leven in de vroege eeuwen en ontwikkeling die Dordrecht heeft doorgemaakt. En het wordt duidelijk dat Dordrecht op verschillende vlakken aan de basis heeft gestaan van het Nederland van nu.

Het Hof van Nederland is een bijzondere plek waar:

  •  de aanzet tot het ontstaan van Nederland echt heeft plaatsgevonden;
  •  waar bezoekers op ontdekkingstocht gaan;
  •  archeologische vondsten en voorwerpen van vroeger worden getoond uit de collectie van de stad Dordrecht;
  •  het enige schilderij over de Synode hangt;
  •  je de eerste vrije statenvergadering bijwoont;
  • educatieve activiteiten worden georganiseerd.

Wie = Wie?

De organisatie bestaat in totaal uit circa 100 medewerkers. Daarnaast is er ook nog een groot aantal vrijwilligers actief. Het Dordrechts Museum wordt gesteund door de Vereniging Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum.

Kijk hier voor de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers (website Dordrechts Museum).

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de museumdirectie inzake het meerjarenbeleidsplan, het tentoonstellingsbeleid en sponsoring van tentoonstellingen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding in zowel maatschappelijk opzicht als in deskundigheid.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Mr. Drs. Elco Brinkman, Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum, Mr. Bernard Wientjes, oud-voorzitter Vereniging VNO-NCW, Drs. Monique de Vos, partner Chasse Executive Search.

Sluit het Verborgen Museum