Huisregels

Wij willen iedereen graag kennis laten maken met onze bijzondere musea en hun collecties. Tegelijkertijd willen we de waardevolle collecties zo goed mogelijk beschermen. Daarom hanteren we een aantal huisregels.

 • Je dient voorzien te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Beveiligers mogen controles uitvoeren van tas of goed.
 • Het is verboden voorwerpen groter dan A-4 formaat binnen de tentoonstellingsruimten te brengen. Er zijn kluizen in de garderobe.
 • Wapens, scherpe en of puntige voorwerpen, ontplofbare en ontvlambare stoffen; chemische en toxische stoffen; flessen of flesjes met vloeistof (waaronder water) zijn verboden.
 • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.
 • Er is cameratoezicht op de locaties.
 • Verblijf in de gebouwen is voor eigen rekening en risico.
 • Het veroorzaken van enige vorm van overlast voor andere bezoekers of de staf is verboden.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar dienen door volwassenen te worden begeleid.
 • Huisdieren zijn verboden.
 • Het is verboden binnen de gebouwen te verkopen of al dan niet gratis uit te delen.
 • Het is verboden te roken, eten of drinken in de tentoonstellingsruimten.
 • Fotograferen en filmen voor privédoeleinden is toegestaan. Het gebruik maken van flits en/of statief is echter verboden.
 • Het is verboden te telefoneren in de tentoonstellingsruimten.
 • De volledige Algemene Bezoekersvoorwaarden liggen ter inzage bij de balie en zijn hier te downloaden

Huisregels voor schoolbezoek zijn hieronder te downloaden.

Sluit het Verborgen Museum