Films

De groei van Dordrecht

In deze video zie je de kleine nederzetting uitgroeien tot een bloeiende stad in de middeleeuwen.

Vrijheid en tolerantie

Jaarlijks wordt op 19 juli de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht en gevierd bij Het Hof van Nederland in Dordrecht, de plek waar deze ‘verborgen’ revolutie plaatsvond in 1572. Diverse sprekers gaan dan in op de thema’s vrijheid en tolerantie.

In 1572 werd over vrijheid en tolerantie gesproken tijdens de Eerste vrije Statenvergadering, waar 12 steden op verzoek van Willem van Oranje de opstand tegen Filips II in gang zetten. Het was de nadrukkelijke wens van Willem van Oranje dat in de Nederlanden  religievrijheid kon bestaan. Tijdens de Statenvergadering besloten de vertegenwoordigers dit thema te agenderen en samen de opstand voort te zetten. In Dordrecht plantten de Hollandse steden in 1572 een eerste zaadje dat in onze tijd uitgroeide tot het gedachtegoed dat je vrij moet kunnen zijn om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Vrijheid en tolerantie zijn thema’s die al eeuwen lang actueel zijn en misschien nu wel meer dan ooit. In onderstaande video’s gaan 7 sprekers in op wat vrijheid en tolerantie voor hen betekent.

De bijdrage van Burgemeester Kolff is de eerste in een serie van zeven online videoportretten, die deze week worden gedeeld vanwege de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Het Hof van Nederland.
De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen Nederland geregeerd werd door Spanje. Conservator geschiedenis, Marianne Eekhout, vertelt erover in het tweede videoportret uit de serie van zeven online videoportretten.
Burgemeester Henri Lenferink van Leiden (één van de 12 steden die aanwezig was op 19 juli 1572) is de derde spreker uit de serie serie van zeven online videoportretten.
Paul Wansink (dominee van de Grote Kerk, Dordrecht), spreekt over een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Hoe wordt dit vandaag de dag toegepast?
Astrid Sy (historicus, schrijver, TV-presentator Andere Tijden) over de Nederlandse geschiedenis en hoe haar kijk op de Nederlandse tolerantie veranderd is.
Rapper Unorthadox maakt een de connectie tussen vrijheid en ruimte. Is er ruimte voor vrijheid?
Schrijver en TV-presentator Özcan Akyol (Eus) sluit op zondag 19 juli de reeks, over de herdenking aan de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572, af met zijn persoonlijke bespiegeling en de suggestie om het woord 'tolerantie' over boord te gooien.
Sluit het Verborgen Museum