Eerste Vrije Statenvergadering

19 juli, een belangrijke dag in de geschiedenis

Jaarlijks wordt op 19 juli de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht en gevierd bij Het Hof van Nederland in Dordrecht, de plek waar deze ‘verborgen’ revolutie plaatsvond in 1572. Diverse sprekers gaan dan in op de thema’s vrijheid en tolerantie. In onderstaande video’s gaan 7 sprekers in op wat vrijheid en tolerantie voor hen betekent.

Eerste Vrije Statenvergadering wordt online herdacht

In 1572 werd over deze thema’s  gesproken tijdens de Eerste vrije Statenvergadering, waar 12 steden op verzoek van Willem van Oranje de opstand tegen Filips II in gang zetten. Het was de nadrukkelijke wens van Willem van Oranje dat in de Nederlanden  religievrijheid kon bestaan. Tijdens de Statenvergadering besloten de vertegenwoordigers dit thema te agenderen en samen de opstand voort te zetten. In Dordrecht plantten de Hollandse steden in 1572 een eerste zaadje dat in onze tijd uitgroeide tot het gedachtengoed dat je vrij moet kunnen zijn om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Vrijheid en tolerantie zijn thema’s die al eeuwen lang actueel zijn en misschien nu wel meer dan ooit.

Schrijver en TV-presentator Özcan Akyol (Eus) sluit op zondag 19 juli de reeks, over de herdenking aan de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572, af met zijn persoonlijke bespiegeling en de suggestie om het woord 'tolerantie' over boord te gooien.
Rapper Unorthadox maakt een de connectie tussen vrijheid en ruimte. Is er ruimte voor vrijheid?
Astrid Sy (historicus, schrijver, TV-presentator Andere Tijden) over de Nederlandse geschiedenis en hoe haar kijk op de Nederlandse tolerantie veranderd is.
Paul Wansink (dominee van de Grote Kerk, Dordrecht), spreekt over een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Hoe wordt dit vandaag de dag toegepast?
Burgemeester Henri Lenferink van Leiden (één van de 12 steden die aanwezig was op 19 juli 1572) is de derde spreker uit de serie serie van zeven online videoportretten.
De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen Nederland geregeerd werd door Spanje. Conservator geschiedenis, Marianne Eekhout, vertelt erover in het tweede videoportret uit de serie serie van zeven online videoportretten.
De bijdrage van Burgemeester Kolff is de eerste in een serie van zeven online videoportretten, die deze week worden gedeeld vanwege de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Het Hof van Nederland.

Programma videoreeks

Op 13 juli opent Burgemeester Wouter Kolff deze bijzondere videoreeks met zijn bijdrage. Vervolgens wordt telkens per dag een videolezing toegevoegd. De andere sprekers zijn Marianne Eekhout (conservator geschiedenis Dordrechts Museum),  Paul Wansink (dominee van de Grote Kerk, Dordrecht), rapper Unorthadox, Astrid Sy (historicus, schrijver, TV-presentator Andere Tijden) en Burgemeester Henri Lenferink van Leiden (één van de 12 steden die aanwezig was op 19 juli 1572). Schrijver en TV-presentator Özcan Akyol (Eus) sluit op zondag 19 juli de reeks af met zijn persoonlijke bespiegeling en de suggestie om het woord ‘tolerantie’ over boord te gooien.

Over de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572

De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), toen Nederland geregeerd werd door Spanje. Willem van Oranje was al eerder de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 Hollandse steden in het geheim bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht (waar nu het museum Het Hof van Nederland is gevestigd). Met de vergadering wilde Oranje meer steun en geld krijgen voor zijn strijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd door de steden hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland, een hoge bestuursfunctie. Het was een belangrijke eerste stap richting een oorlog die uiteindelijk uitmondde in een onafhankelijke republiek, voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, een gebeurtenis waar vrijheid en tolerantie op de kaart werden gezet.

Sluit het Verborgen Museum