Eerste Vrije Statenvergadering

19 juli, een belangrijke dag in de geschiedenis

Jaarlijks wordt op 19 juli de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht en gevierd bij Het Hof van Nederland in Dordrecht, de plek waar deze ‘verborgen’ revolutie plaatsvond in 1572. Diverse sprekers gaan dan in op de thema’s vrijheid en tolerantie. Schrijvers Suzanna Jansen en Vamba Sherif gaan met elkaar in gesprek over vrijheid in Nederland. Vanuit hun eigen ervaringen en het historisch perspectief van hun voorouders geven ze hun bespiegelingen op de woorden die koning Willem Alexander en koningin Maxima bij de opening van Het Hof van Nederland hebben ondertekend: “Hier werd de basis gelegd voor een onafhankelijk land waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent.” Het levert een boeiend gesprek op met een voorstel om de opgetekende woorden iets aan te passen. Burgemeester Kolff van Dordrecht bespreekt met kinderburgemeester Lucas van Dijk hoe de coronacrisis de vrijheid beperkt en wat er volgens Lucas nodig moet worden opgelost, zodat iedereen zich vrij kan voelen.

Bekijk ook de onderstaande video’s waarin verschillende sprekers vanuit verschillende kanten belichten wat vrijheid en tolerantie voor hen betekent.

Eerste Vrije Statenvergadering

In 1572 werd over deze thema’s  gesproken tijdens de Eerste vrije Statenvergadering, waar 12 steden op verzoek van Willem van Oranje de opstand tegen Filips II in gang zetten. Het was de nadrukkelijke wens van Willem van Oranje dat in de Nederlanden  religievrijheid kon bestaan. Tijdens de Statenvergadering besloten de vertegenwoordigers dit thema te agenderen en samen de opstand voort te zetten. In Dordrecht plantten de Hollandse steden in 1572 een eerste zaadje dat in onze tijd uitgroeide tot het gedachtengoed dat je vrij moet kunnen zijn om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent.

Denk jij weleens na over je vrijheid? Spoken word-artiest Elten Kiene brengt inspirerend onder woorden wat het voor hem betekent. Bekijk zijn video en vraag jezelf af wat vrijheid voor jou betekent.
Schrijvers Suzanna Jansen en Vamba Sherif voeren met elkaar een boeiend en inspirerend gesprek over vrijheid in Nederland. Vanuit hun eigen ervaringen en het historisch perspectief van hun voorouders geven ze hun bespiegelingen op het idee dat je in ons land vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Video: Studio Roodenburch.
Burgemeester Kolff van Dordrecht bespreekt met kinderburgemeester Lucas van Dijk hoe de coronacrisis de vrijheid beperkt en wat er volgens Lucas nodig moet worden opgelost, zodat iedereen zich vrij kan voelen.. Video Studio Roodenburch.
Astrid Sy (historicus, schrijver, TV-presentator Andere Tijden) over de Nederlandse geschiedenis en hoe haar kijk op de Nederlandse tolerantie veranderd is.
Schrijver en TV-presentator Özcan Akyol (Eus) over de herdenking aan de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 en zijn persoonlijke bespiegeling en de suggestie om het woord 'tolerantie' over boord te gooien.
Rapper Unorthadox maakt een de connectie tussen vrijheid en ruimte. Is er ruimte voor vrijheid?
Portret van Burgemeester Henri Lenferink van Leiden (één van de 12 steden die aanwezig was op 19 juli 1572).
Paul Wansink (dominee van de Grote Kerk, Dordrecht), spreekt over een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Hoe wordt dit vandaag de dag toegepast?
De bijdrage van Burgemeester Kolff aan de serie van zeven online videoportretten over Vrijheid & Tolerantie.
De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen Nederland geregeerd werd door Spanje. Conservator geschiedenis, Marianne Eekhout, vertelt er over.
Sluit het Verborgen Museum