Viering & herdenking 19 juli

 

 

  • Type Evenement
  • Datum 19 juli 2019
  • Tijd 17:00 - 22:00 uur
  • Prijs gratis

In 2015 openden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tijdens Koningsdag het museum Het Hof van Nederland. Het museum is gevestigd in het gebouw waar de Eerste Vrije Statenvergadering ook daadwerkelijk plaatsvond en vertelt onder andere het verhaal van deze bijzondere historische gebeurtenis, die van groot belang is voor de Nederlandse geschiedenis. Sinds 2015 wordt de Eerste Vrije Statenvergadering ook weer jaarlijks gevierd en herdacht.

Özcan Akyol | Foto New Day Studio

Nederlandse schrijver en columnist Özcan Akyol zal dit jaar spreken tijdens de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering. De dag bestaat uit een feestelijke viering met eten, muziek, een speakerscorner in de Kloostertuin en een officiële herdenking op het Hof. Bij de herdenking zullen naast Akyol verschillende sprekers aanwezig zijn, waaronder de burgemeester van Haarlem Jos Wienen. Het programma wordt afgesloten met een documentaire in The Movies, ‘Sprekend Nederland’.

Belangrijke dag uit de Nederlandse geschiedenis

De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder. Het was een belangrijke eerste stap naar de onafhankelijke Republiek, de voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Willem van Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. Vandaar dat de begrippen vrijheid en tolerantie belangrijke thema’s zijn die belicht worden op 19 juli.

De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. Weliswaar nog relatief onbekend bij de Nederlander, maar enkele jaren geleden in het blad Quest door vooraanstaande historici uitgeroepen tot de belangrijkste dag uit de Nederlandse geschiedenis.

Sill uit Sprekend Nederland

Als afsluiting presenteert The Movies de recente documentairefilm Sprekend Nederland.Weet u het zeker dat u Nederlander wilt worden?” Met die vraag, gesteld aan nieuwe burgers, opent deze nieuwe documentaire van John Appel (Hazes – Zij gelooft in mij). Vervolgens neemt de filmmaker ons mee op een bijzondere reis door het Nederland van nu. We gaan langs bij partijtjes en begrafenissen, politieke bijeenkomsten en protestmarsen. We zijn aanwezig bij de viering van Koning Willem-Alexanders 50ste verjaardag, het kampioensfeest van Feyenoord en de diploma-uitreiking van middelbare scholieren. Overal worden speeches uitgesproken; woorden waarmee we talloze emoties en opnies over onszelf en over anderen manifesteren.

Zo vangt Sprekend Nederland de Nederlandse tijdgeest van nu (vergelijkbaar met Alleman van Bert Haanstra uit 1963). Het levert een fraai en kleurrijk portret op van een multicultureel land in verandering; een land dat ondanks dat het verdeeld is in vele clubjes, haar geluk viert en tradities zowel doorzet als los laat. Wat overblijft is een hoopgevend gevoel dat het we het eigenlijk best wel goed hebben met elkaar.

Praktisch

Vrijdag 19 juli, van 17:00 tot 20:30 uur (Hof 6, Dordrecht)
Aansluitend een film in The Movies

 

Sluit het Verborgen Museum