Viering & herdenking Eerste Vrije Statenvergadering

Herdenking

19 juli 1572: Eerste Vrije Statenvergadering

Dordrecht viert de Vrijheid

In een land waar je vrij bent om te denken wat je denkt

te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent

 

 

  • Type Evenement
  • Prijs Divers, zie verschillende onderdelen

De Eerste Vrije Statenvergadering was een eerste belangrijke stap op weg naar de onafhankelijkheid en vrijheid van ons land. Dit vieren wij graag! Kom naar de Kloostertuin om samen te genieten van lekker eten, muziek en voordrachten. Je bent ook van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst op het Hof.

Programma 19 juli

17:00 – 21:00 Kloostertuin

Muziek van Slag ende Stoot, B&B DJ Collectief en Koor Soulshine.
Speakerscorner met verschillende voordrachten. Wilt u zelf iets voordragen? Laat het vooraf weten via geert@themoviesdordrecht.nl
BBQ picknick voor €15, kinderen <12 jaar €10 (Kaartverkoop via Cinema The Movies).

19:00 – 20:30 Het Hof van Nederland

19:00 Welkomstwoord Burgemeester Kolff
19.10 Kinderen hijsen vlaggen van de Statensteden
19.20 Conservator stadsgeschiedenis Marianne Eekhout over 19 juli 1572
19.30 Hagenpreek, georganiseerd door Platform Dordtse Kerken, met muziek van het Hagenpreek Ensemble
20.05 Burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam
20.10 Jan Terlouw

gratis toegang

21:15 The Movies

Het programma eindigt om 21.15 uur in Cinema The Movies met een vertoning van Do The Right Thing, een klassieker van regisseur Spike Lee uit 1989. Tijdens een snikhete dag in Brooklyn wordt de tolerantie in de wijk zwaar op de proef gesteld. Toegang €8. Kaartverkoop via Cinema The Movies.

Trailer Do the right thing by Spike Lee, 1989.

Herdenking 19 juli 1572.
Eerste Vrije Statenvergadering

De Eerste Vrije Statenvergadering was een eerste belangrijke stap op weg naar de onafhankelijkheid en vrijheid van ons land. Op donderdag 19 juli herdenken en vieren we de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 bij het museum Hof van Nederland en in de aangrenzende Kloostertuin, met een programma waarin vrijheid en verdraagzaamheid centraal staan.

De Koning en Koningin tekenden tijdens hun bezoek in 2015 aan de stad een moderne vertaling van de notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering, die het gedachtengoed kort samenvat: 

In 1572 werd in Het Hof van Nederland de basis gelegd voor een onafhankelijk land. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Vrijheid en tolerantie horen bij Nederland, daar teken ik voor. 

Geïnspireerd door deze gedachte viert de stad deze historische vergadering. 

Over

De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), toen Nederland overheerst werd door Spanje. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 Hollandse steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en geld krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland, een hoge bestuursfunctie. Het was een belangrijke eerste stap naar een onafhankelijke republiek, een vroege voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, een eerste aanzet tot een land van vrijheid en tolerantie.

19 juli viering. Foto Huib Kooyker

19 juli en herdenking bij Het Hof van Nederland. Foto Huib Kooyker

Sluit het Verborgen Museum