Viering Eerste Vrije Statenvergadering

  • Type Evenement
  • Prijs Gratis

De herdenking van 19 juli 1572 en de viering van onze vrijheid op het Hofplein en in de Kloostertuin gaan gewoon door. Bij slecht weer zal de bijeenkomst in de aangrenzende Augustijnenkerk gehouden worden. Dus kom gerust langs. Iedereen is van harte welkom!

Op woensdag 19 juli herdenken en vieren we de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 bij het museum Hof van Nederland en in de aangrenzende Kloostertuin met een programma waarin Vrijheid centraal staat. Het Dordrechts Museum, het Platform van Dordtse kerken en Cinema The Movies werken hierbij nauw samen.

In het verre verleden kende Dordt de Hoffeesten in de zomer om stil te staan bij de Eerste Vrije Statenvergadering. Sinds de opening op Koningsdag twee jaar geleden kreeg die traditie een nieuwe impuls.  De Koning tekende tijdens zijn bezoek in 2015 aan de stad een moderne vertaling van de notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering, die het gedachtengoed kort samenvat:  “In 1572 werd in Het Hof van Nederland de basis gelegd voor een onafhankelijk land. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Vrijheid en tolerantie horen bij Nederland, daar teken ik voor”.

Voortbordurend op deze gedachte vieren we deze historische vergadering.

Programma

Van 17.00 tot 21.00uur is er een Picknick en BBQ in de Kloostertuin. Bezoekers krijgen de vrijheid om met kleden bezit nemen van de tuin, te luisteren naar muziek van bijvoorbeeld Slag en de Stoot, liederen en voordrachtskunst van onder andere Woorden Worden Zinnen en samen te eten. Er is mogelijkheid om ook zelf het woord te richten tot het publiek over het thema vrijheid. Verschillende partijen hebben inmiddels aangegeven het woord te willen richten tot het publiek, zoals mevrouw Kiertie Autar-Ramautar namens Stichting Abhilasa Global Serve.

Burgemeester Van der Velden opent het programma op het plein bij Het Hof van Nederland.

Tijdens een Hagenpreek (19.00 uur in de open lucht op het Hofplein), georganiseerd door Platform Dordtse Kerken, zal stil worden gestaan bij de geloofswaarden en onze vrijheid van nu.

Kinderen van de school Mühring hijsen de vlaggen van de 12 steden die bij de Eerste Vrije Statenvergadering aanwezig waren.

Nederland, Amsterdam, 2007 | Herman Pleij, historicus, auteur Foto Bob Bronshoff

Herman Pleij

Herman Pleij zal eveneens het woord richten tot het publiek. Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde en ‘pleitbezorger’ voor het belang van Het Hof van Nederland. Een boeiend verteller die geregeld te gast is bij TV-programma’s als DWDD en Pauw. Hij vertelt over het belang van de historische vergadering, welke impact deze had en hoe het gesteld staat met de vrijheid, toen en nu.

Cinema The Movies

Het avondprogramma eindigt om 21.15 uur in Cinema The Movies met een filmvertoning over vrijheid van Cesare Devere Morire (Caesar Must Die) uit 2012 van de Italiaanse filmbroers Taviani.

Sluit het Verborgen Museum