Vanaf eind juni is Het Hof weer open!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Ook het Hof zelf wordt verbouwd.

In het vernieuwde Hof van Nederland beleef je hoe wij in Nederland omgaan met onze vrijheden, vroeger en nu, verteld vanuit verschillende perspectieven. In het gebouw waar in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering heeft plaatsgevonden, in opdracht van Willem van Oranje, wordt het verleden en heden met elkaar verbonden.

Aan de hand van belangrijke historische gebeurtenissen die van belang waren voor de Nederlandse geschiedenis en plaatsvonden in Dordrecht, de oudste stad van Holland, kom je meer te weten over onze vrijheden en word je uitgedaagd om naar het heden te kijken en beter inzicht te krijgen in wat vrijheid voor jou betekent. Hierdoor willen we bereiken dat je je eigen vrijheid koestert en die van anderen respecteert.

Wij ontvangen je graag vanaf eind juni!!

Contactpersoon voor pers en media:

Maaike Dikmans
MEG.Dikmans@drechtsteden.nl
T: 078 770 2477
M: 06 40 868 154